Kos-kos yang perlu anda tahu sebelum membeli rumah ‘Sub-sale’

Faktor utama untuk memulakan pembelian hartanah adalah dengan mengetahui kadar bajet yang mampu kita sediakan. Dengan ini kita akan dapat mengenal pasti kemampuan kita untuk membeli hartanah dengan nilai semaksimum mungkin. Pembeli juga perlu memahami perbezaan antara ‘freehold’, ‘leasehold’ dan lot bumi.

Untuk membeli hartanah ‘subsale’ anda perlu memiliki modal tertentu. Perkara penting adalah untuk sekurang-kurangnya mempunyai 20% daripada harga Jual & Beli hartanah (Sales & Purchase) tersebut sebelum cuba untuk mendapatkannya. Sebagai contoh sekiranya harga hartanah tersebut adalah RM 500,000, pembeli seharusnya mempunyai sekurang-kurangnya RM 100,000 untuk membayar semua bayaran undang-undang (legal fees) dan sebagainya,.

Berikut adalah beberapa bayaran undang-undang yang terlibat apabila melibatkan pembelian hartanah ‘subsale’.

i. BAYARAN DAN KOS ‘VALUATION’ ATAU KOS PENILAIAN

 • Bayaran ‘valuation’ adalah nilai yang perlu dibayar kepada penilai hartanah professional untuk menentukan nilai yang berpatutan bagi hartanah tersebut mengikut harga pasaran terkini. Sebagai pembeli, perkara ini membantu mereka untuk mengetahui berapa kadar pinjaman yang dapat diperolehi daripada bank, dan sebagai penjual pula perkara ini dapat membantu mereka untuk mengetahui dan mengenal pasti nilai hartanah mereka boleh dijual pada harga yang berpatutan.
 • Bayaran valuasi kebiasaannya ditanggung oleh penjual, walaupun ada beberapa kes yang melibatkan bayaran ini ditanggung oleh pembeli. Caj untuk bayaran ini adalah ditetapkan, bergantung kepada harga atau nilai hartanah tersebut.

ii. BAYARAN EJEN HARTANAH

 • Hartanah ‘subsale’ juga melibatkan bayaran Ejen Hartanah – kos yang tidak ada atau tidak dilibatkan dalam projek pembangunan baru. Bayaran ini meliuti kos seorang ejen yang membantu kedua-dua pembeli dan penjual untuk mencapat persepakatan perjanjian. Seorang ejen yang bagus akan membantu dalam menyediakan dokumen yang diperlukan, membuat susulan dengan bank untuk urusan kelulusan dokumen dan membantu pembeli dan penjual sehingga semuanya selesai.

iii. BAYARAN PENDAHULUAN/MUKA (DOWNPAYMENT/DEPOSIT)

 • Selepas penentuan ke atas hartanah yang sesuai, sekiranya betul-betul berminat untuk meneruskan proses pembelian, pembeli perlu menyediakan bayaran pendahuluan. Bayaran pendahuluan untu hartanah subsale adalah  10%, oleh itu mereka perlu sekurang-kurangnya mempunyai 20% wang tunai dalam tangan sebelum membeli hartanah ‘subsale’ tersebut.
 • Sekiranya pembeli mempunyai EPF, mereka juga dapat mengeluarkan dana kewangan daripada Akaun 2 EPF, untuk menampung beberapa kos, sekiranya mereka memilih untuk berbuat demikian. Akan tetapi, pembeli juga perlu menyediakan dokumen perjanjian Jual & Beli (Sales & Purchase Agreement) hartanah tersebut kepada pegawai EPF sebelum mereka boleh mengeluarkan dana kewangan daripada Akaun 2 EPF mereka, dan oleh sebab itu mereka perlu menyediakan dana kewangan mereka sendiri untuk membuat pembayaran pendahuluan tersebut.

iv. BAYARAN PERJANJIAN JUAL DAN BELI (SALES AND PURCHASE AGREEMENT – S&P/SPA)

 • Perjanjian Jual & Beli (Sales & Purchase) adalah dokumen undang-undang yang paling penting kerana apabila melibatkan pembelian hartanah. Dokumen tersebut adalah dokumen yang menyatakan ‘blueprint’ hartanah dan perjanjian antara pembeli dan penjual.
 • Caj bagi dokumen tersebut adalah bergantung kepada kadar harga yang bergantung kepada harga pembelian hartanah tersebut. Caj bagi perjanjian S&P juga mengikut kadar yang sama bagi unit pemaju.

v. MEMORANDUM PERPINDAHAN HAKMILIK (MEMORANDUM OF TRANSFER – MOT)

 • Memorandum Perpindahan Hak Milik adalah prosedur yang membolehkan perpindahan hak milik daripada penjual kepada pembeli. Caj Duti Setem (Stamp Duty) dikenakan bagi Memorandum Perpindahan Hak Milik, juga mengikut kadar harga yang bergantung kepada harga jualan sesuatu hartanah. Caj-caj ini adalah cukai kerajaan dan Yuran Pembayaran (Disburment Fees) boleh dikenakan.

vi. BAYARAN UNDANG-UNDANG PERJANJIAN PINJAMAN (LOAN AGREEMENT LEGAL FEES)

 • Apabila melibatkan pembelian hartanah, bayaran untuk peguam adalah tidak dapat dielakkan. Bayaran akan menampung kos penyediaan dan pengurusan dokumen-dokumen, dan seterusnya menghantar kepada pihak berkuasa yang terlibat.
 • Caj-caj ini juga termasuk dalam caj Duti Setem (Stamp Duty) untuk dokumen undang-undang (legal fees) apabila dokumen tersebut dihantar ke pejabat kerajaan, juga cukai kerajaan dalam dokumen undang-undang (legal fees) dan yuran pembayaran (disbursement fees).
 • Bayaran ini juga mengikut kadar bayaran yang bergantung harga jualan hartanah seperti bayaran-bayaran lain.

vii. CAJ LAIN-LAIN

 • ‘Mortgage Reducing Term Assurance’ (MRTA) / ‘Mortgage Level Term Assurance’ (MLTA)
 • Insurans kebakaran
 • Ansuran Pinjaman
 • Faedah
 • Deposit Utiliti (Elektrik dan Air)
 • Kos pembaikan atau renovasi
 • Bayaran penyelenggaraan

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

50% Complete

Saya ingin sentiasa Update dengan maklumat terkini

Subscribe tanpa spam. Dapatkan update terbaik

Anda boleh Unsubscribe bila-bila masa